Toetused

Toetused

Avaldatud

Meede 1. ettevõtluse arendamine ja mitmekesistamine – murutraktor TORO soetamine

Kavandatava investeeringuga luuakse juurde maapiirkonda 1 täistöökoht ning eesmärgiks on pakkuda kvaliteetset haljastusteenust